Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
42384028 Spoločnosť Bélu Kélera Komenského 561/22, 085 01 Bardejov
00178594 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Michalská 1, 816 14 Bratislava
46552723 SPPS, a. s. Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava
35987006 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
44015828 STATUS S, s.r.o. Lipová 10927/21, 036 08 Martin
50699261 Staviarsky production s.r.o. Sabinovská 241/9, 083 01 Jakubovany
50133845 StreamIT, s. r. o. Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00587010 Strom života, o.z. Jelenia 7, 811 05 Bratislava
30775264 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 2, 84104 BRATISLAVA 1
52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 3, 054 01 Levoča
35528052 Technické služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča
36440124 Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 RUŽOMBEROK
36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 SVIDNÍK
47347538 TRAVIATA s.r.o. Klemensova 17, 811 09 Bratislava
31611494 Trifit-ZA s.r.o. Republiky 1049/16, 010 01 ŽILINA
29312302 Učebnice Vaníček s.r.o. Ostuvek 675, 66461 Rajhrad
45983658 UK Veda, s.r.o. Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31322051 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
30232295 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »