Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
46552723 SPPS, a. s. Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava
35987006 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
44015828 STATUS S, s.r.o. Lipová 10927/21, 036 08 Martin
50699261 Staviarsky production s.r.o. Sabinovská 241/9, 083 01 Jakubovany
00587010 Strom života, o.z. Jelenia 7, 811 05 Bratislava
30775264 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 2, 84104 BRATISLAVA 1
52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 3, 054 01 Levoča
36480983 TEATRO LEVONET s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
35528052 Technické služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča
36440124 Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 RUŽOMBEROK
36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 SVIDNÍK
47347538 TRAVIATA s.r.o. Klemensova 17, 811 09 Bratislava
31611494 Trifit-ZA s.r.o. Republiky 1049/16, 010 01 ŽILINA
45983658 UK Veda, s.r.o. Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31322051 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
30232295 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
00397768 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 1014/2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »