Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
001 Jarmila Zacher Pajpachová Ul. mládeže 2352 20, 058 01 Poprad
00151882 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
00178594 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Michalská 1, 816 14 Bratislava
00397768 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 1014/2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
00587010 Strom života, o.z. Jelenia 7, 811 05 Bratislava
00602311 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23, 821 09 BRATISLAVA
04448367 LibristoMedia s.r.o. Sychrov 55, 755 01 Vsetín
04885414 RA Software s.r.o. Nové Sady 2, 602 00 Brno
11782889 Distribučná agentúra AD REM Manesovo námestie 6, 851 01 Bratislava
11891581 Peter Šesták - KANPEX SNP 107, 919 04 Smolenice
14375168 Pavol Černický Nemešany 81, 05302 Nemešany
17084903 Polypress Levoča, spol. s r.o. Mäsiarska 28, 054 01 Levoča
17146569 Kovovýroba - Ing. Jozef Rusnák spol. s r.o. Mäsiarska 2, 054 01 Levoča
17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava
28621344 Palmknihy s.r.o. Na Pankráci 30, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE
30232295 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30775264 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 2, 84104 BRATISLAVA 1
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
1 2 3 4 5 6 7 8 »