Kontakt

Knižnica Jána Henkela v Levoči


Námestie Majstra Pavla 58
5401 Levoča

Telefón: 0910788895
E-mail: riaditel@kniznicalevoca.sk