Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
29312302 Učebnice Vaníček s.r.o. Ostuvek 675, 66461 Rajhrad
45983658 UK Veda, s.r.o. Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31322051 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
30232295 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
00397768 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 1014/2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
46477403 Valér Romok Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava
37477277 Viera Šefčíková Nám. Majstra Pavla 8, 054 01 Levoča
53317271 Viliam Kovaľ SNP 2517/33, 066 01 Humenné
33950342 Vítězslav FISCHER, život a zdravie Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce
34802746 Vladimír Halcin Námestie Majstra Pavla 27, 054 01 Levoča
31320155 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
35709791 Vydavateľstvo MATYS s.r.o. Starhradská 8, 851 05 Bratislava
17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava
35907266 W PRESS a.s. Partizánska 2, 811 03 Bratislava
36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
36208540 Zdravotnícke potreby NÁDEJ s.r.o. Mäsiarska 281/1, 054 01 Levoča
09817751 ZEMITO Česká republika s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno - město
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »