Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
46299483 Martin Janočko 102, Čičava
44443021 Martin Lukáč MINI-MAX Ivanovce 241, Melčice-Lieskové
45503249 Martinus, s. r. o. Gorkého 4, 036 01 MARTIN
17294703 Maščuk Cyril, Ing. Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
00179027 Matica slovenská P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
36622524 MB TECH BB Zvolenksá cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
35792281 Mediaprint-Kapa pressegrosso Vajnorská 137, 83104 Bratislava
40998169 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos Letná 2113, 093 02 Hencovce
36605751 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
332933 Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
47633506 Mgr. Emília Vaculčíková Jašíkova 276/24, 82103 Bratislava-Ružinov
52829821 Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava
47748010 Michal Adamec - Wonka SNP 1155/21, 972 01 Bojnice
45713642 Michal Ivanko - opravy a servis Hlavná 93, 094 12 Vechec
47013087 Michal Zelinka, 094 31 Pavlovce 103 , 094 31 Pavlovce
45724644 MIMAL s.r.o. Čemernianska 251, 093 03 Vranov nad Topľou
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0000000 Monika Jakubová Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »