Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
47013087 Michal Zelinka, 094 31 Pavlovce 103 , 094 31 Pavlovce
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0000000 Monika Jakubová Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
47061341 N.S.E., s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
42134064 Nadácia Allianz Dostojevského rad 4, Bratislava
42258910 Nadácia ESET Einsteinova 24, Bratislava
46490213 Nakladatelství FORUM s. r. o. Seberíniho 1, 821 08 Bratislava 2
36061701 Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30, 851 06 Bratislava
35739487 NAY a. s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava
50099051 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5
36511943 NIKA INTIMA, s. r. o. Rázusova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
141760552 Nowe Kolory Sp. z o. o. ,
36260223 NTL LOGISTIK, s. r. o. Kopčianska 35, 908 51 Holíč
36590321 O.K. s. r. o. Moldavská 8, Košice
44993943 OKNA MARTIN TRADE s. r. o. Dlhá 155, 094 13 Dlhé Klčovo
52066657 OPTINO s. r. o. Trenčianska 452/13, 020 01 Púchov
35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozká 6/A, 81100 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »