Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
0000000 Monika Jakubová Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
000000000 PhDr. Maroš Mitrik Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov nad Topľou
00000000000 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky, s. r. o. Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6
000000000000 Alza.sk , 813 01 Bratislava
00151513 Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
00151700 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 81100 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151882 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00161268 Školská jedáleň pri Gymnáziu 1 Dxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava
00178705 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
00179027 Matica slovenská P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
00186759 Škola v prírode Detský raj 7, 059 60 Tatranská Lesná
00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
00397768 UPJŠ Šrobárova 2, 041 80 Košice
00602311 Asseco Solutions Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
04448367 Libristo Media s. r. o. Sychrov 55, 755 01 Vsetín
10743341 Peter MAJERČÁK Dubová 9, 08001 PREŠOV
10804889 Marian Mokroluský Namestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »