Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
35792281 Mediaprint-Kapa pressegrosso Vajnorská 137, 83104 Bratislava
40998169 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos Letná 2113, 093 02 Hencovce
36605751 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
332933 Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
35519088 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
47633506 Mgr. Emília Vaculčíková Jašíkova 276/24, 82103 Bratislava-Ružinov
52829821 Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava
47748010 Michal Adamec - Wonka SNP 1155/21, 972 01 Bojnice
45713642 Michal Ivanko - opravy a servis Hlavná 93, 094 12 Vechec
47013087 Michal Zelinka, 094 31 Pavlovce 103 , 094 31 Pavlovce
45724644 MIMAL s.r.o. Čemernianska 251, 093 03 Vranov nad Topľou
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
51480867 Miroslav Nadzam Okulka 19/44, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
0000000 Monika Jakubová Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
10701180-2-06 MOZAIK Kiadó Kft. Somogyi utca 19, H-6721 Szegedín
47061341 N.S.E., s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
42134064 Nadácia Allianz Dostojevského rad 4, Bratislava
42258910 Nadácia ESET Einsteinova 24, Bratislava
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »