Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
3236630 Ing. Marcel Brož - BOSS M. R. Štefanika 56, 082 21 Veľký Šariš
4485979 Ing. Mária Orosová PEKÁRSKA 2, 082 21 Veľký Šariš
34815147 Ing. Martin Piga - KOTVA Hollého 19, 083 01 Sabinov
42235421 Ing. Matúš Urda - SHR Pod Koscelcom 239/20, 08271 Krivany
46440607 Ing. Ondrej Jantolák Lúčna 1103/24, 02801 Trstená
0043485979 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ PEKÁRSKA 2, Veľký Šariš
43485979 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ PEKÁRSKA 2, 08221 Veľký Šariš
11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto
44038895 Ing. Peter Vojtek - LPF Ružova 147/46, 083 01 Sabinov
31249841 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX Surdok 24, 080 01 Prešov
súkromnáosoba Ing. Tibor Roman Berlínska 24, 040 13 KOŠICE
32928203 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
32921535 Ing.arch. Marek Józef Gryglak - STRIX Lipovce 228, 082 36 Lipovce pri Prešove
14432749 Ing.Július HAJDUČEK TERMOPROGRES Záhradná 19, 080 01 PREŠOV
48291374 Ing.Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
42028558 Ing.Ňakat Viliam Pod Šalgovíkom 10, 080 01 PREŠOV
22909133 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA Mičurinova 24, 080 01 PREŠOV
37259407 Ing.Rudolf Oravec-EMRON Lomnická 24, 08005 PREŠOV
31280226 Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH Hajnova 8, 080 06 Ľubotice
28061962 Ing.Tibor Roman Berlínska 24, 040 13 KOŠICE