Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00069647 Střední odborné učiliště Hluboš Hluboš 178, 262 22 Hluboš
00151700 ALLIANZ- Slov. poisť., a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
00151882 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava I
00158216 ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO PREŠOV-CEMJATA Prešov - Cemjata 3, 08001 Prešov - Cemjata
00158518 Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín
00164348 Metodicko-pedagogiké centrum Ševčenkova 11,850 05 Bratislava
0016438 Metodicko-pedagogiké centrum Ševčenkova 11,850 05 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava
00186759 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná , 059 60 Tatranská Lesná
00188298 Centrum pre deti a rodiny Svidník Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
00200867 Poľnohospodárske družstvo Šarišan 082 32 Svinia
00200981 PD SEKČOV v Tulčíku , 08213 Tulčík
00211087 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava
00327646 MESTO PREŠOV Hlavná 2907/73, 08001 PREŠOV
00352306 Centrum pre deti a rodiny Sabinov 17. novembra 361/2, Sabinov
0043485979 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ PEKÁRSKA 2, Veľký Šariš
00515159 Športové gymnázium Trenčín Staničná 6, 911 05 TRENČÍN
00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava
00602311 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »