Kontakt

Domov sociálnych služieb v Sabinove


Kukučínova 1781/2
8301 Sabinov

E-mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1