Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
44559313 Pekáreň Hôrka, s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka
33026963 Perďochová Mária 48, 03445 Likavka
47719150 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 916 31 Kočovce
00680303 Perfekt a.s. Zimná 8, 821 02 Bratislava
54823013 Peter Sklár Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
46767851 Pharm s.r.o. Javorová 6, 949 01 NITRA
46766618 Pharmacy doctor, s.r.o. Lidická 1669/2, 059 51 Poprad - Matejovce
36221937 PLANTFRUCT, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 417, 922 08 Veselé pri Piešťanoch
36500968 Podtatr.vodár. spol.a.s. Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
00199630 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce Družstevna 24, 05935 Batizovce
51189437 Poprad Trading s.r.o. Svetlá 1, 811 02 Bratislava
44021763 Popradská tlačiareň vydavateľstvo s.r.o. Popradskej brigády 9/749, 05801 POPRAD
31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 ŽILINA
47597704 Portál agentúra s.r.o. Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov
50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
37870475 Prešovský samospávny kraj Námestie mieru 2 , 080 01 Prešov
36772194 PROFI - spol., s.r.o. Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
47515538 Progres Tatry, s. r.o. Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry
46936858 PROINIT s.r.o. Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
10725083 PROKOM Levočská 866, 058 01 Poprad
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »