Kontakt

Stredná zdravotnícka škola Humenné


Lipová 32
6683 Humenné

E-mail: uramova@szshe.sk