Kontakt

Škola v prírode Detský raj


Tatranská Lesná 7
5960 Vysoké Tatry

Telefón: 052/4314603
E-mail: riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk