Kontakt

Hotelová akadémia Prešov


Baštová 32
80085 Prešov

E-mail: maria.palcova@hapresov.edu.sk