Kontakt

Obchodná akadémia Humenné


Kmenského 1
6601 Humenné

Telefón: 05777 524 32
E-mail: sekretariat@oastefhe.edu.sk