Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0260-R44/2021 Oprava cepakovej hlavice MULAG Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 1 497,52 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0183-R43/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 648,56 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0141-R45/2021 servis benkaloru Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CHMS, s.r.o. 36503185 983,99 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0254-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 728,49 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0084-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie nehnuteľnosti a na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pre stavbu ,, Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota“ v k.ú. Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEODET SNINA, s.r.o. 36485551 382,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0085-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu pre porealizačné zameranie cesty II/546 v k.ú. Klenov. Geometrickým plánom sa zamerá cesta II/546 a súvisiace pozemky vo vlastníctve Lesy SR. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEOZET, s.r.o. 44407173 6 960,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0086-R10/2021 STORNO Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, parcelné číslo C KN 91, od cestného telesa v k.ú Rokycany, obec Rokycany, okres Prešov v súvislosti s vyhotovením kúpnej zmluvy. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEOTARGET s.r.o. 53333241 400,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0088-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou mosta M3911 (III/3077-001) k.ú. Tatranská Lomnica. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN 51747545 518,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0089-R10/2021 Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- pozemkov dotknutých stavbou v rozsahu geometrických plánov č. 2101122/2021 v k.ú. Dlhé Klčovo a č. 2101123/2021 a 2101124/2021 v k.ú. Nižný Hrušov a stanovenie všeobecnej hod Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Marián Onderko 0 999,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0194-R48/2021 Aktulizácia softvéru PowerDraft na Microstation pre riaditeľstvo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 iNGs spol. s r.o. 35796413 1 514,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0255-R44/2021 Spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 329,49 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0256-R44/2021 Náhradné diely a náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 196,70 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0257-R44/2021 Prevádzkové stroje a náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 607,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0249-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 3 524,34 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0250-R44/2021 Prevádzkové stroje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 4 364,63 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0251-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 951,66 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0252-R44/2021 Čistenie OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALKA s.r.o. Prešov 31655165 133,16 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0253-R44/2021 Reklamné predmety Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 805,32 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0142-R45/2021 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 018,20 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0193-R48/2021 Členský príspevok SKSI na rok 2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenská komora stavebných inžinierov 30779022 125,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »