Objednávka č. 0086-R10/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Stanislav Harčarík
 • Funkcia: Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK
Informácie o objednávke
 • Číslo objednávky: 0086-R10/2021
 • Popis objednaného plnenia: STORNO Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, parcelné číslo C KN 91, od cestného telesa v k.ú Rokycany, obec Rokycany, okres Prešov v súvislosti s vyhotovením kúpnej zmluvy.
 • Dátum vyhotovenia: 20.12.2021
 • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
 • Identifikácia zmluvy:
 • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
 • Poznámka:
Tlačiť