Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44211400 drva 0/32 Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 286,74 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211399 drva 0/32 Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 281,44 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210496 Technická podpora IS ORIS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 8 333,27 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210944 elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210943 elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210942 elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210941 elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210940 elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210939 elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0260-R44/2021 Oprava cepakovej hlavice MULAG Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 1 497,52 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0183-R43/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 648,56 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0141-R45/2021 servis benkaloru Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CHMS, s.r.o. 36503185 983,99 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0254-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 728,49 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0084-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie nehnuteľnosti a na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pre stavbu ,, Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota“ v k.ú. Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEODET SNINA, s.r.o. 36485551 382,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0085-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu pre porealizačné zameranie cesty II/546 v k.ú. Klenov. Geometrickým plánom sa zamerá cesta II/546 a súvisiace pozemky vo vlastníctve Lesy SR. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEOZET, s.r.o. 44407173 6 960,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0086-R10/2021 STORNO Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, parcelné číslo C KN 91, od cestného telesa v k.ú Rokycany, obec Rokycany, okres Prešov v súvislosti s vyhotovením kúpnej zmluvy. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEOTARGET s.r.o. 53333241 400,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0088-R10/2021 Vypracovanie geometrického plánu na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou mosta M3911 (III/3077-001) k.ú. Tatranská Lomnica. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN 51747545 518,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0089-R10/2021 Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- pozemkov dotknutých stavbou v rozsahu geometrických plánov č. 2101122/2021 v k.ú. Dlhé Klčovo a č. 2101123/2021 a 2101124/2021 v k.ú. Nižný Hrušov a stanovenie všeobecnej hod Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Marián Onderko 0 999,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0194-R48/2021 Aktulizácia softvéru PowerDraft na Microstation pre riaditeľstvo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 iNGs spol. s r.o. 35796413 1 514,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0255-R44/2021 Spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 329,49 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »