Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2022 Zmluva o úschove č.2/2022 uzatvorená podľa §747 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a §11 ods. 4 výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Jozef Matyáš Iné 0,00 € 03.01.2022 31.12.2022 04.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
1/2022 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy uzatvorená podľa § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a § 6 ods. 3 .,Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského sam Krajské múzeum v Prešove 37781278 Prešovský samosprávny kraj (PSK) 37870475 Iné 0,00 € 03.01.2022 04.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 09.06.2020 „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 09.06.2020 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./ na stavbu „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" Krajské múzeum v Prešove 37781278 PEhAES, a. s. 00155764 Iné 0,00 € 14.01.2022 17.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 533 /17/ BTS/ PT zo dňa 1.3.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 Iné 99,00 € 17.01.2022 31.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
4/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 4/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 Iné 0,00 € 28.01.2022 30.11.2022 02.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
3/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 03 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 Iné 0,00 € 24.01.2022 30.12.2022 02.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
8/2022 Zmluva č. 14/2022 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 Kultúra, média, tlač 280,00 € 20.01.2022 07.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
6/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 6/2022 uzatvorená podľa§ 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a príslušného V)1nosu l'v1K SR Krajské múzeum v Prešove 37781278 KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE 37781286 Iné 0,00 € 07.02.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
9/2022 Zmluva o prenájme pozemku č. 9/2022 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Tibor Urbánek Nájmy a prenájmy 562,50 € 14.02.2022 22.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
11/2022 Príkazná zmluva č.11/2022 uzatvorená podľa§ 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva") Krajské múzeum v Prešove 37781278 Viola Šálková Iné 150,00 € 14.02.2022 30.06.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
12/2022 Zmluva o spolupráci č.12/2022 uzavretá podľa ustanovenia § 262 ods. (1) Obchodného zákonníka Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ranč Pohoda, o.z. 42340098 Iné 0,00 € 18.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
13/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 13/2022 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Milan Kovaľ-ANTIK ART Iné 0,00 € 25.02.2022 31.12.2022 01.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
15/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 15/2022 uzatvo1-ená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultú.-y č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mária Novorol'níková Iné 0,00 € 04.03.2022 09.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
17/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 17/20202 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Juliana Hostýnová Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
18/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 18/2022 uzatvorená podľa § 628 a nas1. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
19/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 19/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Valéria Krenická Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
20/2022 DAROVACIA ZMLUVA č.20/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonní.ka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Róbert Biroš Iné 0,00 € 21.03.2022 22.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
27/2022 Zmluva o výpožičke č. 3/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ľubovnianske múzeum 37781235 Iné 228,00 € 04.03.2022 30.06.2022 24.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
28/2022 Zmluva o výpožičke zbierkovych predmetov č. 1/2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Šarišské múzeum Bardejov 37781316 Iné 0,00 € 14.03.2022 15.06.2022 24.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
30/2022 KÚPNA ZMLUVA č. 30/2022 uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/ l 99 I Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zmluva·') Krajské múzeum v Prešove 37781278 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 11 484,00 € 17.03.2022 29.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
16/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 16/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultú.-y č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. Monika Bačová Iné 0,00 € 01.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
22/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 22/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Samuel Bruss Iné 0,00 € 16.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
26/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 26/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Marta Sabgová Iné 0,00 € 21.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
29/2022 Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 29/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Dušan Žipaj Iné 0,00 € 04.01.2022 31.12.2022 17.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva