Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 533 /17/ BTS/ PT zo dňa 1.3.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 Iné 99,00 € 17.01.2022 31.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 09.06.2020 „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 09.06.2020 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./ na stavbu „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" Krajské múzeum v Prešove 37781278 PEhAES, a. s. 00155764 Iné 0,00 € 14.01.2022 17.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
9/2022 Zmluva o prenájme pozemku č. 9/2022 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Tibor Urbánek Nájmy a prenájmy 562,50 € 14.02.2022 22.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
8/2022 Zmluva č. 14/2022 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 Kultúra, média, tlač 280,00 € 20.01.2022 07.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
6/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 6/2022 uzatvorená podľa§ 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a príslušného V)1nosu l'v1K SR Krajské múzeum v Prešove 37781278 KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE 37781286 Iné 0,00 € 07.02.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
4/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 4/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 Iné 0,00 € 28.01.2022 30.11.2022 02.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
30/2022 KÚPNA ZMLUVA č. 30/2022 uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/ l 99 I Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zmluva·') Krajské múzeum v Prešove 37781278 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 11 484,00 € 17.03.2022 29.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
3/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 03 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 Iné 0,00 € 24.01.2022 30.12.2022 02.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
29/2022 Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 29/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Dušan Žipaj Iné 0,00 € 04.01.2022 31.12.2022 17.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
28/2022 Zmluva o výpožičke zbierkovych predmetov č. 1/2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Šarišské múzeum Bardejov 37781316 Iné 0,00 € 14.03.2022 15.06.2022 24.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
27/2022 Zmluva o výpožičke č. 3/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ľubovnianske múzeum 37781235 Iné 228,00 € 04.03.2022 30.06.2022 24.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
26/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 26/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Marta Sabgová Iné 0,00 € 21.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
22/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 22/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Samuel Bruss Iné 0,00 € 16.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
20/2022 DAROVACIA ZMLUVA č.20/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonní.ka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Róbert Biroš Iné 0,00 € 21.03.2022 22.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
2/2022 Zmluva o úschove č.2/2022 uzatvorená podľa §747 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a §11 ods. 4 výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Jozef Matyáš Iné 0,00 € 03.01.2022 31.12.2022 04.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
19/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 19/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Valéria Krenická Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
18/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 18/2022 uzatvorená podľa § 628 a nas1. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
17/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 17/20202 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Juliana Hostýnová Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
16/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 16/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultú.-y č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. Monika Bačová Iné 0,00 € 01.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
15/2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 15/2022 uzatvo1-ená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultú.-y č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mária Novorol'níková Iné 0,00 € 04.03.2022 09.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
13/2022 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 13/2022 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Milan Kovaľ-ANTIK ART Iné 0,00 € 25.02.2022 31.12.2022 01.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
12/2022 Zmluva o spolupráci č.12/2022 uzavretá podľa ustanovenia § 262 ods. (1) Obchodného zákonníka Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ranč Pohoda, o.z. 42340098 Iné 0,00 € 18.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
11/2022 Príkazná zmluva č.11/2022 uzatvorená podľa§ 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva") Krajské múzeum v Prešove 37781278 Viola Šálková Iné 150,00 € 14.02.2022 30.06.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
1/2022 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy uzatvorená podľa § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a § 6 ods. 3 .,Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského sam Krajské múzeum v Prešove 37781278 Prešovský samosprávny kraj (PSK) 37870475 Iné 0,00 € 03.01.2022 04.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva