Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36475823 STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108, 066 01 HUMENNÉ
50518747 STELLATOUR, s. r. o. Družstevná 489/63, 916 01 Stará Turá
00617750 Stredná odborná škola obchodu a služieb Mierová 1973/79, 066 01 HUMENNÉ
35680202 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
36408760 Tabita s.r.o. Štefanov 241, 906 45 Štefanov
40806944 Tatiana Cichá čat.Nebiliaka 787/24, 089 01 SVIDNÍK
36492531 TATRAPRIM s.r.o. Vrbov 344, 059 72 Vrbov
186155 Technické služby Mesta, Humenné
00186155 Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
36409154 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín
42255660 TERAPEUTIKA Púpavová 30, 841 04 BRATISLAVA
47795034 Tibor Koťo - Univerzál Družstevná 2460, 066 01 HUMENNÉ
36483745 UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné
31322051 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 BRATISLAVA 1
36284831 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
0387 Union,zdravotná poisťovňa Bajkalská 29/A, Bratislava
00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
35462159 Valéria Paukejová AMOS, Nemocničná 32, 066 01 Humenné Nemocničná 32, 066 01 HUMENNÉ
14297779 VAMONT-oprava váh Zavadka 30, 06601 Humenné
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »