Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
37786211 Občianske združenie Barlička ZŠ, Prostějovská 38, 080 01 PREŠOV
37870475 Prešovský samosprávny kraj (PSK) Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37883411 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK Ševčenkova 681, 068 01 MEDZILABORCE
37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
40122425 Miloš Terezka, UNIVERS Gaštanová 50, 066 01 HUMENNÉ
40570550 Michal Ondik Lubiša 107, 067 11 Ľubiša
40574610 Vladimíra Kostilníková Štefánikova 1525, 066 01 HUMENNÉ
40806944 Tatiana Cichá čat.Nebiliaka 787/24, 089 01 SVIDNÍK
41083229 Jozef Burda SNP 20, 066 01 HUMENNÉ
41086465 Pavol Olexa Udavské 461, 067 31 UDAVSKÉ
41095804 Helena Markuličová Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica
41231082 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI Slovenská 12177/7, 080 01 Prešov
41579429 Ján Matta-Pavlisko Závadka 30, 066 01 Závadka
41580664 Patrik Fiala F-TRANS Ľubiša 148, 067 11 Ľubiša
41581563 Matúš Ontkoc Topoľovka 205, 06745 Topoľovka
41707516 Lekáreň Don Bosco Námestie slobody 2834/52, 066 01 Humenné
41831250 Marek Huc Partizánska 42, 066 01 HUMENNÉ
41860063 Ján Burda Tyršova 10, 066 01 HUMENNÉ
42079829 Ing. arch. Zuzana Dolobáčová, autorizovaný architekt Námestie slobody 60, 066 01 Humenné
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »