Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00000000 IRESOFT s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno
00416282 Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou Štúrova 130/10, 093 01 Vranov nad Topľou
00602311 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava
00613606 EGAMED, spol. s r.o. Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce
00681156 MPSVaR SR Špitálska 4,06, 8, 816 43 Bratislava
04378385 Welea Europe s.r.o. U zahrádek 130, 103 00 Praha - Benice
09862421 ZENCO Corp. a.s. Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava - Třebovice
102127048 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 414, 03804 Bystrička
10677691 ELEKTRO, Jozef Tkáč Lackovce 126, 066 01 Humenné
10804692 Ing.František Sarik ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Ondavské Matiašovce
10805745 Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO Eduarda Urxa 286, 093 01 Vranov nad Topľou
10808299 Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT Lúčna 825/14, 093 01 Vranov nad Topľou
10809686 EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin Nam.Slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou
17147522 RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
17294797 Jozef HURNÝ Soľ 369, 094 35 Soľ
26043319 INTERNET CZ, a.s. ,
26297850 IRESOFT s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno
30414253 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. Mierová 34, 066 54 Humenné
30794536 UPSVaR Nám.slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
31322051 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »