Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
04448367 Libristo Media s. r. o. Sychrov 55, 755 01 Vsetín
10701180-2-06 MOZAIK Kiadó Kft. Somogyi utca 19, H-6721 Szegedín
10743341 Peter MAJERČÁK Dubová 9, 08001 PREŠOV
10804889 Marian Mokroluský Namestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
10805818 Ing. Jozef Mihalčin Sídlisko Juh 1057, 093 01 Vranov nad Topľou
10806997 Ladislav Paľko Staničná 1261, 093 01 Vranov nad Topľou
10807403 Pavol Papco Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou
11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo nám. 6, 85101 BRATISLAVA
11821973 JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, 81100 Bratislava
141760552 Nowe Kolory Sp. z o. o. ,
14322234 Juraj Palík Lomnická 656, 09301 Vranov nad Topľou
14323061 SOPKO Ján Sečovská Polianka 355, 09414 Sečovská Polianka
14324253 Jaroslav Hroš Viničná 424, 09301 Vranov nad Topľou
14326493 ELEKTROSERVIS, Liška Michal Čemernianska 50, Vranov nad Topľou
14383730 Ing.Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8, 041 18 Košice
14437783 Anna Petrík Nagyová IMAGE /Vydavateľstvo Anna Nagyová/ 84, 067 32 Adidovce
17055270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, 812 69 Bratislava
17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica- Uľanka
17070775 Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov
17160634 Distribúcia cudzojazyčnej literatúry - ANEL Hlavná 83, 040 01 KOŠICE
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »