Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
0000000 Monika Jakubová Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
000000000 PhDr. Maroš Mitrik Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov nad Topľou
0000000000 RNDr. Novikmecová Valéria Sadová 1071/2D, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
00000000000 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky, s. r. o. Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6
000000000000 Alza.sk , 813 01 Bratislava
00151513 Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
00151700 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 81100 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151882 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera Dr. C. Daxnera 88/3, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
00164348 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11, P. O. BOX 58, 850 05 Bratislava
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava
00178705 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
00179027 Matica slovenská P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
00186759 Škola v prírode Detský raj 7, 059 60 Tatranská Lesná
00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
00397768 UPJŠ Šrobárova 2, 041 80 Košice
00602311 Asseco Solutions Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava
00687022 E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »