Kontakt

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník


Sov. hrdinov
8901 Svidník

Telefón: 054/7881810
E-mail: skola@supsvidnik.sk