Kontakt

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov


Kollárova 10
8001 Prešov

Telefón: 051 746511
E-mail: slspo@slspo.sk