Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0182-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku Veľká Franková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 420,00 € 15.12.2023 25.01.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0173-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku dotknutého stavbou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 400,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0175-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v k.ú. Nižná Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 450,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0171-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku dotknutého stavbou „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok“ v k.ú. Vlková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 0,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0157-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 1 450,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0156-R10/2023 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Ulič Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 550,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0164-R10/2023 Doplnenie znaleckého posudku č. 8/2023 na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností, v k.ú. Solivar, obec Prešov, a to: parcely registra C KN 3295/8, 3295/14, 3295/15 vedené na LV 3852. Znalecký posudok bude slúžiť pre potreby uzavretia nájomnej z Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Radomír Bičár REALING 33087873 420,00 € 02.11.2023 03.11.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0129-R10/2023 Vypracovanie podkladov pre technickú prípravu stavby s názvom ,,Trvalé dopravné značenie - Záchytné parkovisko Tatranská Lomnica“. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 4road DS s.r.o. 50642006 2 000,00 € 14.09.2023 18.09.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0044-R10/2023 Vypracovanie podkladov pre technickú prípravu stavby "Dopravné značenie na cestách II. a III. triedy v rámci PSK" Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 4road s.r.o. 45661111 4 998,00 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0036-R10/2023 Nákup 10 ks rokovacích stoličiek pre oblast Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 A-PEMA, s. r. o. 43850863 346,00 € 17.04.2023 17.04.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0153-43/2023 Obal na teblet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACcessories mobile s.r.o. 03740536 29,78 € 24.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0008-R48/2023 Záručná servisná prehliadka SUZUKI SCROSS PO047IJ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 149,27 € 30.01.2023 21.02.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0031-R48/2023 Záručná servisná prehliadka SUZUKI VITARA PO 653 HR, PO 540 HR, PO 541 HR, PO 665 HR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 1 051,18 € 15.03.2023 16.03.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0072-R48/2023 Zárušná servisná prehliadka SUZUKI VITARA PO351HR, PO653HR a SUZUKI SCROSS PO047IJ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 718,89 € 07.07.2023 10.07.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
0062-R48/2023 Záručná servisná prehliadka SUZUKI VITARA PO728HR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 303,44 € 29.05.2023 29.05.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0120-R48/2023 Záručná servisná prehliadka v autorizovanom servise SUZUKI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 1 034,47 € 04.12.2023 04.12.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
0139-R10/2023 Exteriérový stojan s potlačeným bannerom, interiérový roll up potlačený v zmysle grafického náhľadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Activity promotion s.r.o. 26936241 686,32 € 19.09.2023 26.09.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
0160-R10/2023 Reklamný vlajkový systém a podstava Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Activity promotion s.r.o. 26936241 464,64 € 20.10.2023 20.10.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0108-R10/2023 Exteriérový stojan s potlačeným bannerom, interiérový roll up potlačený v zmysle grafického náhľadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Activity promotion s.r.o. 26936241 343,16 € 13.07.2023 13.07.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník pre prevádzku Objednávka
0060-R10/2023 Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt: Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Adin, s.r.o. 36490121 708,00 € 17.05.2023 24.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
0067-R10/2023 Spracovanie a tlač informačnej brožúry v rámci Programu ENI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Adin, s.r.o. 36490121 990,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
0057-R43/2023 Hrot frézy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 883,01 € 10.05.2023 12.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0168-43/2023 Náhradné diely - Mercedes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 145,92 € 02.05.2023 31.05.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0165-43/2023 Palivová nádrž Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 334,80 € 28.04.2023 31.05.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0099-47/2023 ND VT Z 066 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 120,72 € 21.04.2023 02.06.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
0421-43/2023 Náhradné diely - servoriadenie PP 786EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 414,72 € 29.11.2023 30.11.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0410-43/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 37,67 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0390-43/2023 Veko, spínač, maják - PP 741CB, Mercedes, rok výroby 2009, VIN : WDB9321821L408501 cestmajsterstvo Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 227,57 € 10.11.2023 30.11.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0001-43/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 381,00 € 03.01.2023 16.01.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0029-43/2023 Náhradné diely T 815 - mimoriadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 945,60 € 25.01.2023 09.02.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »