Objednávka č. 0008-R10/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
 • Funkcia: Riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
 • Číslo objednávky: 0008-R10/2023
 • Popis objednaného plnenia: Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parciel pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov registra E KN, p.č. 600 p.č. 595, k.ú. Volica vo vlastníctve obce Volica pod cestou II/559
 • Dátum vyhotovenia: 30.01.2023
 • Celková hodnota: 6 198,00 € (s DPH)
 • Identifikácia zmluvy:
 • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
 • Poznámka:
Tlačiť