ALMITRANS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ALMITRANS, s.r.o.
  • IČO: 46089152
  • Adresa: Železničná 13, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
024/22 Objednávame u Vás tlač historických rodokmeňov rodiny Dessewffy v počte 7 ks (40,88/ks)v celkovej sume 286,16 EUR. Úhrada končenej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Objednávka
113/21 Na základe Vašej cenovej ponuky CP20210939 objednávame u Vás zaradenie, tlač a formátovanie popisov a tabúľ na výstavu " Sabinov v historických fotografiách".Objednávka celkom 436,98 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 26.10.2021 05.11.2021 Objednávka
0311/21 tlač a formatovanie popisov a tabúľ - Sabinov v historických fotografiách Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 436,98 € 02.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
135/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač plagátov v počte 16 ks v sume 9,90 EUR/ks na výstavu s názvom " Lokality vzácnej flóry v Beskydskom predhorí" + poplatok za zaradenie do tlače v sume 6 EUR. Celková suma objednávky 164,40 EUR. Úhrada konečn Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 02.12.2021 03.12.2021 Objednávka
0380/21 tlač plagártov na výstavu " Lokality vzácnej flóry" Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 164,40 € 13.12.2021 30.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
041/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 450 ks magnetiek 9x 5cm - Kaštieľ Hanušovce 0,41/ks /bez DPH - 150 ks magnetiek 9x5cm - Kaštieľ Stropkov v sume 0,41/ks/bez DPH - 200 ks magnetiek 9x5 cm - Budova múzea v Prešove v sume 0,41/ks/bez DPH - 20 Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 10.06.2019 12.06.2019 Objednávka
0184/19 Nákup propag. materiálu -magnetiek s potlačou spolu 1 000ks, z toho 450 ks HnT, 150 ks kaštieľ Stropkov,200 ks budova KM PO, 200 ks hasičské auto Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 516,00 € 14.06.2019 19.07.2019 Faktúra
069/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás do expozície " Sakrálne umenie" - 36 ks popisné štítky - grafické spracovanie a tlač na zlatú matnú fóliu s nalepením na 2mmPVC rozmer 150x75mm. Celková suma objednávky 179,76 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 10.09.2019 11.09.2019 Objednávka
0326/19 Popisky na zlatú fĺoiu rozmer 150 x 75 mm Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 172,44 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
131/19 Na základe cenovej ponuky č. 20190654 objednávame u Vás: -grafické spracovanie + tlač na zlatú fóliu v sume 169,26 EUR s DPH pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 13.12.2019 14.12.2019 Objednávka
132/19 Na základe cenovej ponuky 20190673 objednávame u Vás :grafické spracovanie + tlač plagátov v celkovej sume 146,34 EUR pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 13.12.2019 14.12.2019 Objednávka
0428/19 Náklady na grafické spracovanie a tlač plagátov - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 146,34 € 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0429/19 Náklady na UV tlač na zlatú fóliu - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 169,26 € 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
018/18 Na základe ponuky objednávame u Vás: tlač 21 ks panelov (1 ks/19,56 EUR bez DPH) ku výstave 50.rokov vodného diela Domaša.Suma objednávky 410,76 EUR bez DPH.Celková suma objednávky 492,91 EUR. Úhrada Fa. Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 21.03.2018 22.03.2018 Objednávka
0100/18 tlač panelov ku výstave 50 rokov vodného diela na Domaši Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 492,91 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
023/18 Na základe vyhodnotenia ponuky objednávame u Vás: -zabezpečenie výtvarnej a grafickej časti expozície - grafické a tlačiarenské práce pre vytvorenie expozície Dessewffy - zabudnutý rod, projekt č. : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - zabudnutý rod", pod Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 0,00 € 13.04.2018 14.04.2018 Objednávka
89/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 Iné 7 584,00 € 21.05.2018 06.06.2018 PhDr. Mária Kotorová, PhD. riaditeľka Zmluva
0166/18 grafické a tačiarenské práce - pre vytvorenie expozície Dessewffy - zabudnutý rod - projekt č. 17-521-01830,podporený z verejných zdrojov FNPU Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 2 005,44 € 30.05.2018 16.06.2018 Faktúra
IB/006/18 príprava a sprevádzkovanie mobilenej aplikácie v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kulktúrneho turizmu Karpát" Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 2 512,80 € 29.10.2018 17.11.2018 Faktúra
IB/007/18 výroba a umiestnenie informačných a smerových tabúľ v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 5 071,20 € 29.10.2018 18.11.2018 Faktúra
1 2 »