Kontakt

Ľubovnianske osvetové stredisko


Nám. gen. Štefánika 5
6401 Stará Ľubovňa

Telefón: 0907949810
E-mail: ekonom@osvetalubovna-sl.vucpo.sk