Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
45549869 MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava
46964690 Meditech SK, s.r.o. Okružná 152/50, 022 04 Čadca
40804607 Melánia Sadyová-MELANKA 8.mája 493/15, 089 01 SVIDNÍK
36605751 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1. mája 220/19, 058 01 POPRAD
51231735 MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov
0195 Mesto , 08901 SVIDNÍK
00331023 Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 SVIDNÍK
331023 Mesto Svidnik Karpatska 56, 08901 SVIDNÍK
45299854 Mgr. Danka Petruchová - LUDANA Volgogratská 26, 080 01 Prešov
44372043 Mgr. Emília Kseničová Komenského 444/6, 089 01 SVIDNÍK
37563661 Mgr. Mária Kovaľová Štefanov 241, 906 45 Štefanov
45536635 Mgr. Mária Wirth, PhD Púpavova 30, 84104 BRATISLAVA 1
35249790 Mgr. Matúš Vachna MaM 108, 090 11 Nižný Orlík
35247096 Mgr. Slavomír Derco Bardejovská 359/17, 089 01 SVIDNÍK
47550040 Mgr. Svetlana Fedoročková Gulová - WEB SLUŽBY Dlhá 544/50, 089 01 SVIDNÍK
34506748 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV Exnárova 6630/32, 080 01 Prešov
37654586 Michal Kostelník - MIKOSTAV Gen. Svobodu 684/12, 089 01 SVIDNÍK
48338915 Michal Kyška MiM GROUP s.r.o. Veľká Okružna 1309/17, 010 01 Žilina
37654985 Michal Milý MILTEX Rovné 137, 090 16 Rovné
35247568 Michal Zelizňak - GEOS Vyšná Jedľová 51, 089 01 Vyšná Jedľová
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »