Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00151513 Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151866 Okresný úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov
00151882 Centrum vedecko-technických informácii SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00156621 Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava
00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
00186759 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY
00322075 Obec Chmeľová Chmeľová 164, 08633 Zborov
00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 1/9, 04200 KOŠICE
00602311 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
00611026 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov
00619621 Bardejovský podnik služieb BAPOS Štefánikova 786, 08501 Bardejov
00633194 SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1/1, 010 04 ŽILINA
00684040 Asciácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Hagarova 4, 831 52 Bratislava
00685852 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
00698113 ATAK, výrobné družstvo Jarkova 4, 08001 PREŠOV
01621742 Real-praktic s.r.o. Neumanova 1453/28, 156 00 Praha
03652246 KAISER-TRADE s.r.o. Kestřanská 133, 143 00 Praha 12
05595436 Stroje a vybavení s.r.o. Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »