Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č.4 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 41/2018 Dodatok č.4 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 41/2018 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mesto Prešov 00324646 Iné 0,00 € 29.12.2021 31.12.2022 03.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
170/2021 DAROVACIA ZMLUVA č. 170/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Peter Socha Iné 0,00 € 29.12.2021 05.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 150/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 150/2021 uzatvorenej podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchoddného zákonníka v znení neskorších prdpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočík 43922848 Iné 0,00 € 28.12.2021 28.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
168/2021 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV č. 168/2021 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Monika Plančárová Iné 0,00 € 21.12.2021 31.03.2022 17.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
167/2021 DAROVACIA ZMLUVA č. 167/2021 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mária Michnovičová Iné 0,00 € 21.12.2021 22.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
166/2021 ZMLUVA O DIELO č.166/2021 uzatvorená podľa ust. § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Iné 1 200,00 € 16.12.2021 16.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
163/2021 ZMLUVA O POUŽITÍ PREDMETOV ZO ZBIERKOVÉHO/NEZBIERKOVÉHO FONDU KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE č. 163/2021 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov· Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. Jus Orosz, Občianske združenie Sine Metu Iné 1,00 € 10.12.2021 15.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
165/2021 Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov č.165/2021 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. arch. Martin Pavelek Iné 40,00 € 07.12.2021 18.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
164/2021 Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov č.164/2021 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. art. Tomáš Haviar Iné 40,00 € 07.12.2021 18.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
172/2021 Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov 172/2021 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. arch. Radko Kvet Kultúra, média, tlač 40,00 € 07.12.2021 08.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
173/2021 Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov 173/2021 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. arch. Vladimír Ligus Kultúra, média, tlač 40,00 € 07.12.2021 29.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
156/2021 Darovacia zmluva č.156/2021 uzatvorená podľa §628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Tatiana Hajtolová Iné 0,00 € 02.12.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
155/2021 ZMLUVA O DIELO č.155/2021 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o Krajské múzeum v Prešove 37781278 RN roofs sro 36580856 Stavebné práce, opravárenské práce 38 200,71 € 29.11.2021 30.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
162/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO) č.162/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 Iné 0,00 € 29.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
160/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) č.160/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 Iné 0,00 € 29.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
161/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) č. 161/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 Iné 0,00 € 29.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
159/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom č.159/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 TRANS-MONT, s. r. o. Prešov 31681115 Iné 0,00 € 25.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
158/2021 Darovacia zmluva č. 158/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Branislav Loš Iné 0,00 € 24.11.2021 09.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
157/2021 DAROVACIA ZMLUVA č. 157/2021 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Alžbeta Šlembová Iné 0,00 € 24.11.2021 10.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
169/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom č.169/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s. r. o. 31668836 Iné 0,00 € 23.11.2021 07.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
154/2021 DAROVACIA ZMLUVA č. 154/2021 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Veronika Ondrovičová Iné 0,00 € 22.11.2021 16.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
152/2021 Zmluva o prenájme priestorov č.152/2021 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Kapela Alltide a kapela Rijola, zástupca: Tobiáš Cingeľ Nájmy a prenájmy 1,00 € 18.11.2021 22.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
149/2021 ZMLUVA O DIELO č. 149/2021 uzatvorená podľa ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočík 43922848 Iné 9 900,00 € 15.11.2021 17.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
150/2021 ZMLUVA O DIELO č. 150/2021 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočík 43922848 Iné 5 900,00 € 15.11.2021 17.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení kategória -MIMO DOMÁCNOSŤ -odber plynu do 60 tis. m3/rok DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení č. zmluvy o pripojení 8003041219 Krajské múzeum v Prešove 37781278 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
151/2021 Darovacia zmluva č.151/2021 uzatvorená podľa §628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mária Mihaľová Iné 0,00 € 08.11.2021 15.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
148/2021 Zmluva o úschove č.47/2021 uzatvorená podľa §747 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a §11 ods. 4 výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ľubomír Višńovský 10807063 Iné 0,00 € 03.11.2021 03.11.2026 09.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
143/2021 Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 143/2021 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Krajská galéria v Prešove 37781286 Iné 0,00 € 25.10.2021 15.03.2022 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
142/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 142/2021 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 42089697 Iné 0,00 € 19.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
146/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 146/2021 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 42089697 Iné 0,00 € 19.10.2021 28.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
1 2 3 4 5 6 »